Indeklima og Energirenoveringer


Hos JL Engineering er vi specialister i forbedring af indeklimaet på skoler, daginstitutioner og kontorer, samt energirenoveringer af ældre ejendomme. Med vores erfaringer og solide kompetencer, kan vi hurtigt og effektivt hjælpe jer med at finde den helt rigtige løsning i jeres bygning – til gavn for brugerne og for driftsomkostningerne. 

Vi hjælper jer med at finde nødvendige indsatsområder, besparelser og potentialer, som kan få bygningerne opdateret til mere nutidige standarder. Vi bidrager med en tværfaglig tilgang og en stor forståelse for bygningens funktion og æstetik. Derigennem skaber vi løsninger, som både giver jer besparelser på driften, forbedrer indeklimaet og som ikke går på kompromis med bygningens arkitektur. 

Vi hjælper med indeklimaforbedringer og energioptimering på hele Sjælland, og kan også rådgive jer til den bedste løsning.

Indeklimaforbedringer

Særligt i skoler, institutioner og kontorer med mange mennesker er der være et stort behov for indeklimaforbedringer. Både af hensyn til hygiejne og komfort. Vi hjælper med alle aspekter af arbejdet, og finder de løsninger som bedst løfter indeklimaet i bygningerne, på en økonomisk fordelagtig måde. Desuden tager vi alle hensyn til bygningens æstetik og funktion, så de nye installationer ikke generer i hverdagen.

Med udgangspunkt i indeklimasimuleringer foretaget i programmet BSIM, kan vi finde frem til de forbedrende tiltag der er nødvendige for at opnå et godt indeklima i bygningen.

Det kan bl.a. omfatte:

  • Belysningsniveau
  • Ventilationsmængde ift. ønsket CO2-niveau og indetemperatur
  • Solafskærmning med henblik på at fjerne overtemperaturer

Energirenoveringer

Mange ældre bygninger har behov for en større eller mindre energirenovering, som bringer bygningen op til nutidige standarder. Vi hjælper med at finde potentialer og muligheder fra inderst til yderst, selvfølgeligt under hensynet til budget og bygningens arkitektur. Vores ambition er, at finde de tiltag, som giver jer gode besparelser på bygningens drift.

Det kan bl.a. omfatte:

  • Efterisolering af tag, facader og tekniske installationer mv.
  • Vand- og energiforsyning
  • Besparelsestiltag, f.eks. ved udskiftning af belysningsanlæg, ventilationsanlæg, pumper mm.

Om JL Engineering A/S

Vi er rådgivende ingeniører med speciale inden for tekniske installationer, energi, indeklima og bæredygtighed med hovedkontor i Brøndby.

Vi arbejder på hele Sjælland og kan hjælpe med både små og store projekter. I får personlig og professionel rådgivning inden for bl.a. indeklimaløsninger og energirenoveringer, og vi hjælper fra start til slut i jeres projekter, hvor vi også kan inddrage andre fagligheder (f.eks. arkitekter) efter behov. Hver dag bruger vi vores store faglighed i større og mindre projekter, hvor vi bringer vores kompetencer i spil så tidligt som muligt. Vi har fokus på at finde de rigtige løsninger til jeres projekt, som kan give jer og brugerne store gevinster.

I vil opleve, at samarbejdet med os er præget af en kreativ, tværfaglig og løsningsorienteret tilgang, så vi kan skabe gennemtænkte løsninger for jer og jeres projekt.

Seniorboliger: Hjorteparken
Ingeniørrådgiver

Gå til projekt

Liebhaveri: Sigridsvej
Installations- og Energirådgiver

Gå til projekt

Energi og Indeklima: Gadstrup Skole
Installations- og Energirådgiver

Gå til projekt

Moderne institution: Nykløveret
Installations- og Energirådgiver

Gå til projekt

Indeklimaforbedringer: Himmelev Skole
Totalrådgiver - energi og indeklima

Gå til projekt

Amager Lilleskole
Installations- og Energirådgiver

Gå til projekt

RUC - Bygning 03
Installations-, Energi- og Brandrådgiver

Gå til projekt

Børnehuset Blaagaard
Installations- og Energirådgiver

Gå til projekt

DGNB Guld Kontor: Turbinehuset
Installations-, Energi- og Brandrådgiver, samt Commissioning.

Gå til projekt

Bæredygtig Skole: SLUS
Installations- og Energirådgiver

Gå til projekt

Moderne domicil: DHI
Installations- og Energirådgiver

Gå til projekt

Rådhuspladsen 4
Installationsrådgiver

Gå til projekt

Verdensmål 3

Forbedringer af indeklimaet vil forbedre sundhed og trivsel for ansatte og elever. Desuden er det påvist, at et godt indeklima forbedrer koncentration og produktivitet hos både børn og voksne. Med vores løsninger inden for indeklima, sikrer vi konkrete løft af sundheden og trivslen.

Verdensmål 13

Energirenoveringer vil give besparelser i kroner og ører på bygningens drift. Desuden vil det betyde en besparelse i ressourceforbrug og CO2-udledning. Derigennem bidrager en energirenovering til jeres samlede klimaindsats.

Kontakt os


Thomas Nielsen
Projektchef og Partner

Telefon: 41824342

E-mail: thomas@jl-eng.dk

Jesper Christensen
Markedschef og Partner

Telefon: 40223662

E-mail: jesper@jl-eng.dk