Arbejdsmiljørådgivning


Hos JL Engineering er vores mission at medvirke til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle parter i dit byggeprojekt. Vi tilbyder:

  • Uvildig arbejdsmiljørådgivning i alle faser af byggeriet – fra projektering og udførelse til drift og
    vedligeholdelse af byggeriet.
  • Granskning / kvalitetssikring af projektmaterialet i forhold til overholdelse af Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 110 om projekterendes pligter. 
  • Som det 3. øje på vegne af bygherren løbende at kontrollere, at koordineringsindsatsen under både projektering og udførelse varetages af den udpegede arbejdsmiljøkoordinator indenfor de aftalte rammer.
  • Kursus ”Arbejdsmiljøkoordinator (P)⁺” for uddannede arbejdsmiljøkoordinatorer hos bygherrer, rådgivere og entreprenører, som har behov for mere viden om arbejdsmiljøkoordinering under projekteringen. Læs mere her

Kontakt os i dag

Har du brug for en pålidelig partner og arbejdsmiljørådgiver i alle byggeprojektets faser? Så er JL Engineering samarbejdspartneren for dig. Vi tilbyder kvalificeret rådgivning, professionel granskning og skræddersyet uddannelse, så du kan opnå et sikkert og sundt arbejdsmiljø på dit byggeprojekt. Kontakt os her for mere information om vores ydelser, priser og kursusmuligheder.

Forbedringer af indeklimaet vil forbedre sundhed og trivsel for ansatte og elever. Desuden er det påvist, at et godt indeklima forbedrer koncentration og produktivitet hos både børn og voksne. Med vores løsninger inden for indeklima, sikrer vi konkrete løft af sundheden og trivslen.

Energirenoveringer vil give besparelser i kroner og ører på bygningens drift. Desuden vil det betyde en besparelse i ressourceforbrug og CO2-udledning. Derigennem bidrager en energirenovering til jeres samlede klimaindsats.

Kontakt os


Leif Pugé
Fagleder for Arbejdsmiljø

Telefon: 88778730

E-mail: lpu@jl-eng.dk