Arbejdsmiljøkoordinator kursus


Arbejdsmiljøkoordinering under projekteringen for arbejdsmiljøkoordinatorer

Kurset henvender sig til uddannede arbejdsmiljøkoordinatorer hos bygherrer, rådgivere og entreprenører, som har behov for mere viden om arbejdsmiljøkoordinering under projekteringen. Underviser på kurset er Leif Pugé, JL Engineering A/S.

Med udgangspunkt i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygherrens ansvar samt mangeårige erfaringer som arbejdsmiljøkoordinator, får deltagerne grundig og inspirerende undervisning i lovgrundlaget for og konkrete metoder til arbejdsmiljøkoordinering under projekteringen.

Med en blanding af oplæg, øvelser, dialog og spørgsmål får deltagerne viden om og forståelse for:

  • Projekteringens opbygning og faser, principper for og metoder til samarbejde i projekterings-processen samt koordinatorens rolle heri
  • Planlægning af koordineringsprocessen igennem projekteringsfaserne
  • Metoder, som kan anvendes i det forebyggende arbejde under projekteringen, herunder procesplaner, risikoanalyser, tjekskemaer og lignende redskaber til identificering af arbejdsmiljøproblemer og risici i samarbejde med de projekterende
  • Regler, der er relevante i forhold til koordinatorens opgaver og funktion i projekteringsfasen, herunder særligt Arbejdstilsynets bekendtgørelse om projekterendes pligter
  • Indhold af PSS og Journal ved afslutningen af projekteringsforløbet
  • Overdragelse til arbejdsmiljøkoordinator under udførelsen

Varighed: 6 timer inkl. frokostpause på 45 min. og indlagte kaffepauser
Deltagerantal: 8-12

Kontakt os i dag

Vi tilbyder kvalificeret rådgivning, professionel granskning og skræddersyet uddannelse, så du kan opnå et sikkert og sundt arbejdsmiljø på din byggeplads. Kontakt os her for mere information om vores ydelser, priser og kursusmuligheder.

Forbedringer af indeklimaet vil forbedre sundhed og trivsel for ansatte og elever. Desuden er det påvist, at et godt indeklima forbedrer koncentration og produktivitet hos både børn og voksne. Med vores løsninger inden for indeklima, sikrer vi konkrete løft af sundheden og trivslen.

Energirenoveringer vil give besparelser i kroner og ører på bygningens drift. Desuden vil det betyde en besparelse i ressourceforbrug og CO2-udledning. Derigennem bidrager en energirenovering til jeres samlede klimaindsats.

Kontakt os


Leif Pugé
Fagleder for Arbejdsmiljø

Telefon: 88778730

E-mail: lpu@jl-eng.dk