Arbejdsmiljøkoordinering under projekteringen


Som arbejdsmiljøkoordinator under projekteringen sikrer vi, at Plan for sikkerhed & sundhed og Journal for reparations- & vedligeholdelsesarbejder udarbejdes i tæt samspil med totalentreprenøren og de projekterende og med fokus på udførelse, bygbarhed og driftsvenlighed.

Vi arbejder systematisk med procesplaner og risikovurderinger af de planlagte byggeaktiviteter sammen med totalentreprenøren og de projekterende. Nogle risici håndteres af de projekterende jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 110 om projekterendes pligter, mens andre risici medfører behov for tværfaglig koordinering. I begge tilfælde følger vi som arbejdsmiljøkoordinatorer op på, at risiko-reducerende tiltag beskrives og indarbejdes i projektmaterialet, i Plan for sikkerhed og sundhed eller Journal.

Vores erfaringer viser, at denne fremgangsmåde sikrer at projektorganisationen får styr på de ydelser der skal leveres efter hhv. bekendtgørelse nr. 110 om projekterendes og rådgivendes pligter og bekendtgørelse 117 om bygherrens pligter og ansvar, og at især 3 forhold er med til at styrke projektorganisationens ejerskab til processen og tilføre værdi til projektet:

 • En trin-for-trin fremgangsmåde
 • Kollektivisering af processen
 • Synliggørelse af resultaterne

Effektiv arbejdsmiljøkoordinering i 11 trin


Vi har udviklet en procesmodel i 11 trin, som sikrer en grundig arbejdsmiljøkoordinering hele vejen igennem projekteringen.

Dispositionsforslag:

 • Præsentere metode & give input til hovedgreb

Projektforslag:

 • Procesplan
 • Kortlægning & risikovurdering af arbejdsmiljøproblemstillinger
 • Projekterende beskriver risikoreducerende tiltag

Hovedprojekt:

 • KS af risikovurdering
 • Koordinering imellem fagprojekter
 • Projekterende indarbejder resultat af koordinering
 • Projekterende udfører egenkontrol & afleverer input til journal
 • Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) samt journal for reparation og vedligehold
 • KS af PSS & Journal

Byggestart:

 • Overdragelse til AMK(B)

Kontakt os i dag

Har du brug for en pålidelig partner og arbejdsmiljøkoordinator under projekteringen? Så er JL Engineering samarbejdspartneren for dig. Vi tilbyder en effektiv, grundig og involverende arbejdsproces, som kan føre dit projekt gnidningsfrit og succesfuldt igennem projekteringen frem til byggestart. Kontakt os her for mere information.

Forbedringer af indeklimaet vil forbedre sundhed og trivsel for ansatte og elever. Desuden er det påvist, at et godt indeklima forbedrer koncentration og produktivitet hos både børn og voksne. Med vores løsninger inden for indeklima, sikrer vi konkrete løft af sundheden og trivslen.

Energirenoveringer vil give besparelser i kroner og ører på bygningens drift. Desuden vil det betyde en besparelse i ressourceforbrug og CO2-udledning. Derigennem bidrager en energirenovering til jeres samlede klimaindsats.

Kontakt os


Leif Pugé
Fagleder for Arbejdsmiljø

Telefon: 88778730

E-mail: lpu@jl-eng.dk