Et mere bæredygtigt JL Engineering


Selvom vi er en mindre virksomhed, har vi et stort ansvar over for det samfund, vi er en del af. Derfor har vi forpligtet os på at arbejde aktivt for en positiv og bæredygtig udvikling af både virksomhed og samfund. Vi har en naturlig interesse i, at JL Engineering er et godt og meningsfuldt sted at arbejde, og at samfundet er et godt sted at leve og drive virksomhed i.

Vi har valgt at bruge FNs Verdensmål som ramme for vores egen bæredygtige udvikling. Med dem, vil vi fokusere vores indsatser i både vores arbejde og vores hverdag. Det har altid været centralt i vores arbejde, at sikre sunde indeklimaløsninger, et effektivt vand- og energiforbrug samt et bæredygtigt energidesign i de byggerier, vi har arbejdet på. Derfor giver det også god mening for os, at sætte yderligere fokus på den indsats og implementere verdensmålene fuldt i vores arbejde og hverdag.

Det er vores mål, at bidrage til en positiv og bæredygtig udvikling inden for byggeriet og vi ser frem til at samarbejde med mange gode partnere om denne udvikling.

Vi har forpligtet os selv til at skabe forandring. Det betyder, at vi også vil arbejde på at indrette hverdagen på kontoret på en bedre måde. Vi vil løbende implementere forskellige tiltag, som skal forbedre forholdene for ansatte og som vil gøre hverdagen grønnere.

Hvert år vil vi lave en rapport med en status på vores indsatser. Vi vil bruge rapporten til at forblive fokuseret og forpligtet over for os selv og omverdenen.

journal

Vi laver hvert år en rapport med opfølgning på vores arbejde og en plan for initiativerne det kommende år. Se seneste her

Jeppe Nielsen
Kommunikations- og PQ-ansvarlig

Telefon: 26257953

E-mail: jeppe@jl-eng.dk

Bæredygtig Skole: SLUS
Installations- og Energirådgiver

Gå til projekt

DGNB Guld Kontor: Turbinehuset
Installations-, Energi- og Brandrådgiver, samt Commissioning.

Gå til projekt

Moderne domicil: DHI
Installations- og Energirådgiver

Gå til projekt

Børnehuset Paletten
Installations- og Energirådgiver

Gå til projekt

Seniorboliger: Hjorteparken
Ingeniørrådgiver

Gå til projekt

Her bidrager vi i vores projekter:


Gennem et løft af indeklimaet på bl.a. kontorer og i skoler, bidrager vi til at forbedre sundhed og trivsel for børn og voksne. God luftkvalitet og ordentlig belysning bidrager ikke alene til en god hverdag, men også beviseligt til den generelle sundhed.

Som rådgiver inden for VVS, arbejder vi naturligvis tæt med alle aspekter af arbejdet med vand og sanitet i bygninger. Vi har fokus på at bruge løsninger, som sikrer et godt og effektivt forbrug af vandet og en ordentlig bortskaffelse, som f.eks. beskytter grundvandet.

Det er helt naturligt for os, at indarbejde bæredygtig energi i vores arbejde. Men for os starter det med at skabe et bæredygtigt energidesign, så bygningen der dimensioneret efter det reelle behov. Derefter tænker vi bæredygtige energiformer ind i projektet.

Vores bidrag i hverdagen: vi vil i højere grad forsøge at indrette vores hverdag på kontoret mere bæredygtigt, gennem forskellige initiativer. Det vil i første omgang handle om initiativer inden for: